onze manier van telen, milieubewust, met gezond verstand - domein de vier ambachten

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

onze manier van telen, milieubewust, met gezond verstand

Iedere dag 2 glazen rode wijn is tegen Alzheimer het beste medicijn!

De wijngaard

In onze wijngaard worden honderden verschillende druivenrassen, selecties en onderstammen uitgetest. Wij testen de rassen op bruikbaarheid onder Nederlandse omstandigheden, gevoeligheid voor ziektes, rijping, groeikracht en groeivorm, kwaliteit van de vruchten en natuurlijk de kwaliteit van de uiteindelijke wijn. In 2005 werden ook een flink aantal nieuwe schimmeltolerante tafeldruiven waaronder een groot aantal pitloze rassen aangeplant.
De druivenstokken worden op diverse manieren gesnoeid en geleid om te bekijken wat de beste resultaten geeft en hoe bespaard kan worden op werkzaamheden. Om de planten gezond te houden worden verschillende teeltmaatregelen genomen en worden plantbeschermingsmiddelen gebruikt.
Wij gebruiken echter alleen biologische of volledig milieuvriendelijke middelen. Onder de stokken groeit een zeer gevarieerde kruidenlaag die zorgt dat de bodem goed luchtig blijft. Door deze laag niet constant kort te maaien maar te zorgen dat de kruiden ook in bloei kunnen komen lokken we nuttige insecten die ons helpen met de bestrijding van schadelijke insecten. Hierdoor hoeven we hiertegen geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De kruidenlaag zorgt tevens voor organische stof in de bodem legt stikstof uit de lucht vast.


Rond de wijngaard staan hoge bomenhagen om de koude wind te breken waardoor een goed klimaat ontstaat voor onze druiven. De temperaturen kunnen op een warme zomerse dag oplopen tot over de 40° C. De meest extreme temperatuur die gemeten is was 47 graden!
Langs de hagen hebben we takken gelegd als een ecologische corridor die bescherming biedt aan vele dieren en vogels.

De wijngaard is gelegen in de voormalige kreek het “Oosten
rijk” die lang geleden (voor 1300) een open verbinding had met zee. Hierdoor is een dikke onderlaag van zand en schelpen gevormd met daar boven op een laag voedingsrijke lichte klei. Ideaal voor de druiven! Het restant van de kreek is nu een meer van ca 20 ha dat ‘s zomers door de zon warmt en deze warmte in de herfst tijdens de oogst weer afgeeft. Ook dit werkt mee aan een betere afrijping van de druiven. Door de ligging aan zee hebben we ook nog eens profijt van een hoger aantal zon uren dan elders in Nederland. Al met al een bijzonder goed klimaat voor druiventeelt!

Proeftuin Tafeldruiven
In 2005 is op Domein De Vier Ambachten een nieuw deel ingeplant met diverse nieuwe schimmeltolerante tafeldruifrassen. Deze worden geteeld op een voor Nederland nieuw systeem, het liersysteem ofwel de V haag. Er zijn door de deelnemers aan de cursus Wijngaardenier in totaal ruim 270 planten in meer dan 30 rassen aangeplant. Hieronder zijn ook een aantal pitloze rassen en rassen met extra grote trossen (tot 1,5 kg zwaar). Vanaf 2008 werden de 1e trossen geoogst; deze worden vers vanaf de plant verkocht . Het overgebleven deel wordt verwerkt (net als een deel van onze appels) tot ongefilterd natuurzuiver sap.

Cider appels
Naast druiven staan er ook twee rijen hoogstam appelbomen in enkele tientallen rassen.  Deze rassen die uit de Franse en Engelse ciderstreken komen zijn speciaal voor onze cyder aangeplant. Vreemde namen als Douce cout Ligne, Dabinett, Harry Masters Jersy , Kingston Black, Michelin, Peau de Chien en vele anderen,  staan er ook een behoorlijk aantal oude Hollandse rassen als dubbelle Ossekop, dubbele Bellefleur en Jos Musch. Deze bomen worden niet gespoten, de appels groeien dus geheel op natuurlijke wijze.

Om het geheel compleet te maken staan er ook nog een aantal perenbomen zoals Conference, Winterrietpeer, Williamspeer, st Remy en twee Japanse Nashiperen. Verder  staan er verschillende oude pruimenrassen als Bleu de Belgique, Belle de Louvain, Monsieur Hatif, Boeren witte, Reine Claude en Mirabelle de Nancy.
U vind tevens ca 35 soorten vijgen en diverse citrusbomen in de wijngaard, naast een sortiment munt en diverse andere kruidensoorten.

Werken met de natuur, met gezond verstand, met met moeder aarde!
Wij kweken onze druiven, ciderappels en ander fruit, volgens richtlijnen die gebruikt worden voor de biologische en biodynamische teelten, dus op volkomen natuurlijke wijze. Verder proberen wij nieuwe teeltmethoden en inzichten zoals permaculture en foodforest in te voegen in onze wijngaard. Dat houdt dus in zoveel mogelijk variëteit in rassen en soorten planten. Zorgen voor goede levensomstandigheden voor wilde planten, insecten en andere dieren. Gebruik maken van natuurkracht en natuurlijke middelen om ziektes te weren. Samen werken met de natuur, niet er tegen in gaan, zorgen voor alles dat leeft, de cirkel in stand houden, werken met gezond verstand!

Alleen op deze wijze valt onze aarde in stand te houden, wij moeten er allemaal van leven, en ook de mensen die na ons komen. De aarde is niet van ons, we mogen ons deel slecht korte tijd lenen, lenen van de generaties die na ons komen. En met alles wat je leent heb je ook hier de plicht de aarde op een goede wijze door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu